Весна на болоте

30 × 24 см. Холст, масло

Год: 2016